Hem

Välkommen till Vis Vitalis!

Vis Vitalis Omsorg i Linköping AB startades 2001 och är ett företag med inriktning mot stödinsatser för personer med psykiska/neuropsykiatriska funktionsvariationer.


Vi har avtal med Linköpings kommun att driva verksamheten vid Nybro gruppboende i Landeryd med sju platser.

Företaget ägs av Göran Almkvist, socionom och Peter Rimås, socionom.

Nybro gruppboende


I natursköna Nybro strax utanför Linköping ligger vårt gruppboende, med personal dygnet runt. Vi erbjuder alla boende att delta i dagverksamhet på Nybro, som också hyser flera djur, till stor glädje för våra boende.

Kontakt


Här hittar du adresser och kontaktuppgifter till nyckelpersoner och verksamheter inom Vis Vitalis.

Verksamhetsmål

Vi utgår från ett socialpsykiatriskt behandlingsarbete där vardagens händelser kan användas för träning, lärande och reflektion.


Varje individ är unik och vi bygger vårt arbete på individens egen motivation och resurser. Vi försöker medvetandegöra de boendes svårigheter och tillsammans hitta alternativa strategier i vardagliga situationer. Möjligheter att påverka sitt eget liv och bli mer delaktig i samhället ger ett ökat välbefinnande.


Vi anser att ett bra socialpsykiatriskt behandlings-arbete bör vara nätverks-orienterat, det vill säga inriktat på stöd till och samarbete med närstående, anhöriga samt andra betydelsefulla personer i de boendes nätverk.


Vår målsättning är att skapa trygghet och kontinuitet i den boendes omgivning och miljö så att varje individ skall våga ”pröva sina vingar” och utmana sina rädslor och därmed skapa grunden till personlig utveckling.

Ridtur på Nybro gruppboende.